Prof. dr hab. Katarzyna Koziak

Prof. dr hab.  Katarzyna Koziak jest biolożką z bogatym doświadczeniem i know-how zarówno w badaniach podstawowych, jak i w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Wynalazca chronionych patentowo rozwiązań w branży medycznej i farmaceutycznej. Przedmiotem jej działalności naukowej są między innymi badania molekularnych podstaw terapeutycznej skuteczności leków pochodzenia roślinnego i podejmowanie prób rozszerzenia zakresu wskazań terapeutycznych dla substancji botanicznych. Kierownik wielu projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych. Kształcił się na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Harvard Medical School.