Dr n. biol. Jarosław Walczak

Chief Scientist for Pre-clinical Research

Dr n. biol. Jarosław Walczak to doświadczony naukowiec z obszerną wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie biologii komórkowej oraz biochemii. Podczas pracy w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego badał rolę stresu oksydacyjnego i mitochodnrialnego w różnych modelach komórkowych, m.in. komórek nowotworowych, ludzkich keratynocytów czy fibroblastów pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi. Jego badania doprowadziły do identyfikacji kluczowych elementów w kaskadzie sygnałowej między mitochondriami a jądrem komórkowym, co zapewniło nowe spojrzenie na funkcjonowanie mitochondriów i potencjalne cele terapeutyczne dla różnych chorób. Dzięki swojemu doświadczeniu w badaniach in vitro, aktywnie uczestniczył w licznych projektach, zarówno z zakresu badań podstawowych jak i aplikacyjnych, prowadzonych we współpracy z firmami z branży farmaceutycznej, kosmetycznej czy tytoniowej. Obecnie jest liderem projektu naukowego w Laboratorium Modelowania w Biologii i Medycynie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.